Leiderschapsleeftijd

Leiderschapsleeftijd is een nieuw woord voor iets dat heel logisch is. Namelijk dat leiders een leeftijd hebben in hun leiderschap. Bij veel leiders zie je in hun denken en doen het groeiverloop terug van de levensfasen van de mens en van morele ontwikkelingsfasen.

Als je het verloop van leiderschapsleeftijd op een lijn tekent, staat helemaal links de kleuterleider, gevolgd door de puberleider, de jong-volwassen leider, de volwassen leider en helemaal rechts de ervaringsrijke, ik-overstijgende leider. Waar in deze tijd behoefte aan is, zijn veel meer ik-overstijgende leiders. Deze leiders stellen zichzelf en anderen vragen als: ‘wie willen we zijn, hoe willen we leven, hoe zorgen we voor een mooie, rechtvaardige en veilige samenleving en hoe kunnen we hier naar handelen?’. Zij slagen erin om tegelijkertijd economische én maatschappelijke opbrengsten te genereren, ze experimenteren met nieuwe organisatievormen, ze maken gebruik van collectief aanwezige kennis, energie, ideeën en kapitaal.

stoelen+subtekst

De kleuterleider is vooral gericht op zichzelf en zijn of haar eigen belang: “kijk eens wat ik kan!, kijk eens hoe goed ik ben!”. De puberleider bevindt zich ‘tussen tafellaken en servet’ en zoekt naar zijn of haar positie en identiteit: soms voelt hij of zij zich één met zijn of haar medewerkers, soms met zijn of haar bazen. De jong-volwassen leider is vooral bezig om de beste te zijn met zijn of haar team of afdeling. De volwassen leider heeft de focus op het vergroten van het marktaandeel van de organisatie. Hij of zij kan de stap nog niet zetten tot het verlaten van de louter eigen (organisatie)belangen en het kortetermijndenken.

De overstijgend leider

In de vijfde fase bevindt zich de ervaringsrijke, ik-overstijgende leider die niet denkt in termen van belangen, macht of concurrentie, maar gericht is op maatschappelijk rendement. Op het creëren van een betere wereld. Hij of zij ziet zichzelf en zijn of haar organisatie daarvoor als instrument. De leiders in de tussenposities denken in winnen of verliezen. Ze handelen vanuit belangen in het hier-en-nu. Dat kan voor het voortbestaan van de organisatie nodig zijn, maar complexe maatschappelijke vraagstukken lossen we met dergelijk leiderschap niet op. De overstijgend leider zoekt de bigger picture voor de wereld over 25 jaar.